Piegādes politika

Piegāde notiek 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Jums uz e-pastu atnāk saite, noklikšķinot kuru Jums ir iespēja lejupielādēt visus materiālus.

Easy Movers, SIA
R.n.: 40203160556
Address: Dignājas iela 3A-31,
Rīga , Latvija, LV-1004
+371 29537152